Ceremoniał

Zachowanie na macie
Etykieta w dojo
Dojo — określenie  miejsca treningów, sala w której się ćwiczy.

Ukłon, czyli rei, ma wiele znaczeń – niesie ze sobą zasady dobrego wychowania, uprzejmości  oraz szacunku. Ukłon jest też związany z panującą w dojo hierarchią. Reishiki to zbiór zachowań, pozwalających na okazywanie sobie szacunku bez użycia słów. Przestrzeganie tych reguł pozwala na stworzenie bezpieczeństwa i atmosfery sprzyjającej treningowi i pracy na macie. Oto zasady, z których powinien przestrzegać każdy ćwiczący:

Zasady zachowania:
☺ przed wejściem na matę, upewnij się, że masz   czyste ręce i nogi;
☺ paznokcie powinny być zawsze krótko obcięte  a długie włosy związane;
☺ dbaj o to, by twoje keikogi (było zawsze czyste  i w dobrym stanie;
☺ zdejmij  wszelką biżuterię;
☺ kiedy wchodzisz na matę, usiądź w seiza i ukłoń się w stronę kamiza;
☺ usiądź w rzędzie razem z innymi w seiza;
☺ nie żuj gumy, nie pij, nie jedz w czasie zajeć;
☺ staraj się nie spóźniać na zajęcia,
☺ jeśli zajęcia się rozpoczęły, w żadnym wypadku nie wchodź na matę bez
pozwolenia nauczyciela;
☺ nie schodź z maty bez uprzedniego powiadomienia prowadzącego;
☺ wykonuj polecenia instruktora,
☺ o złym samopoczuciu lub chorobie ćwiczący ma obowiązek  przed zajęciami
powiadomić instruktora prowadzącego;

Przed zajęciami nie pij i nie jedz za dużo,
to co zostawisz posprzątasz po sobie sam

☺ przestrzeganie zasad sprzyja bezpiecznemu  treningowi i pracy na macie,
☺ czystość w dojo to obowiązek każdego ćwiczącego – traktuj to jako część treningu.