Wymagania egzaminacyjne

Egzamin jako forma oceny
Dzieci rozwijając się mają szansę uzyskiwać kolejne stopnie – kyu, zdając egzaminy   i zdobywając kolorowe pasy. Egzamin przeprowadzany jest raz w roku po ukończeniu kilku miesięcy treningu. Jest to forma oficjalna sprawdzenia umiejętności a do egzaminu podchodzą osoby wyznaczone przez instruktora prowadzącego zajęcia. Dzięki niewielkim grupą jako instruktorzy możemy obserwować postępy cały rok uczniów i dobierać tak program, aby każdy mógł pracować nad swoimi brakami.
Podczas egzaminu uczeń zdaje na kolejne kyu – stopnie uczniowskie -  najniższym stopniem jest 12 kyu, potem 11, 10 aż do 6 kyu. Każdemu stopniowi odpowiada inny kolor pasa.
Dzieci od 13 lat zaczyna zdawać egzamin od 5 kyu i pas jest koloru białego.

Wymagania egzaminacyjne  młodzież (PDF)